Search form

มัทธิว 3:16

16เมื่อ​พระเยซู​ฮับ​บัพติศมา​แล้ว ก็​ผด​ขึ้น​มา​จาก​น้ำ แล้ว​ฟ้า​สวรรค์​ก็​แหวก​ออก พระองค์​หัน​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​มี​ฮูปฮ่าง​เหมือน​นกก๋าแก๋​ลง​มา​อยู่​บน​พระองค์