Search form

มัทธิว 3:4

4ยอห์น​อยู่​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร เขา​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​เรียบ​ง่าย นุ่ง​เสื้อผ้า​ตี้​แป๋ง​จาก​ขน​อูฐ มี​สายฮ้าง​หนัง​มัด​แอว​แบบ​เดียว​กับ​เอลียาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ใน​สมัย​โบราณ กิ๋น​จั๊กแต๋น​กับ​น้ำเผิ้ง​ป่า​เป๋น​อาหาร