Search form

มัทธิว 4:1

มาร​มา​ลองใจ๋​พระเยซู

1แล้ว​พระวิญญาณ​ก็​ปา​พระเยซู​เข้า​ไป​อยู่​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร เปื้อ​หื้อ​มาร​มา​ลองใจ๋​พระองค์