Search form

มัทธิว 4:18

พระเยซู​เลือก​สาวก​สี่​คน

18วัน​นึ่ง​ต๋อน​ตี้​พระเยซู​ก่ำลัง​เตียว​อยู่​ฮิม​ฝั่ง​ทะเลสาบ​กาลิลี ก็​หัน​ใส่​คน​หา​ป๋า​สอง​คน​ปี้น้อง คน​อ้าย​จื้อ​ซีโมน​ตี้​ฮ้อง​แหม​จื้อ​ว่า​เปโตร กับ​น้อง​บ่าว​จื้อ​อันดรูว์ หมู่​เขา​ก่ำลัง​ต้อด​แห​อยู่