Search form

มัทธิว 4:23

พระเยซู​สอน​กับ​ฮักษา​คน​ตังหลาย

23พระเยซู​เตียวตาง​ไป​ใคว่​แคว้น​กาลิลี เปื้อ​เตสนา​สั่ง​สอน​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว กับ​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​หื้อ​คน​ฮู้ ป๋าย​บ่ปอ​ยัง​ฮักษา​คน​เป๋น​พยาธิ​ต่างๆ หื้อ​หาย​ตวย