Search form

มัทธิว 4:7

7พระเยซู​ตอบ​มาร​ว่า “แต่​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​เหมือน​กั๋น​ว่า

‘ห้าม​ลองดี​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า​ของ​เจ้า’ ”