Search form

มัทธิว 5:1

พระเยซู​สอน​คน​ตังหลาย

1เมื่อ​พระเยซู​หัน​หมู่​คน​ตวย​มา​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก พระองค์​ก็​ขึ้น​ไป​บน​ดอย แล้ว​นั่ง​อยู่​ตี้​หั้น หมู่​สาวก​ก็​เข้า​มา​หา​พระองค์