Search form

มัทธิว 5:13

เกื๋อ​กับ​ความ​เป่ง​แจ้ง

13“ต้าน​ตังหลาย​เผียบ​เหมือน​เกื๋อ​สำหรับ​คน​ใน​โลก​นี้ ​ถ้า​เกื๋อ​จ๋าง​ไป​เหีย จะ​เยียะ​หื้อ​เก็ม​แหม​ตึง​บ่ได้ บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​แหม​ต่อไป เอา​ขว้าง​หื้อ​คน​ย่ำ​เต้าอั้น