Search form

มัทธิว 5:14

14ต้าน​ตังหลาย​เผียบ​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง​สำหรับ​คน​ใน​โลก​นี้ เมือง​ตี้​แป๋ง​ไว้​บน​ดอย​จะ​เอา​ซ่อน​บ่หื้อ​คน​หัน​ตึง​บ่ได้