Search form

มัทธิว 5:18

18เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า เมื่อ​ฟ้า​กับ​ดิน​ยัง​มี​อยู่ จะ​บ่มี​อักษร​ตั๋ว​ใด​กาว่า​ขีดๆ นึ่ง​จะ​สูญหาย​ไป​จาก​บท​บัญญัติ จ๋น​กว่า​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ใน​บท​บัญญัติ​นั้น​จะ​สำเร็จ​ครบ​ถ้วน