Search form

มัทธิว 5:23

23“ย้อน​จาอั้น​ถ้า​ต้าน​เอา​เครื่อง​ปู่จา​มา​เถิง​แต้น​ปู่จา​แล้ว แต่​กึ๊ด​ได้​ว่า​ปี้น้อง​โขด​หื้อ​ต้าน​ใน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ได้​เยียะ​ไป