Search form

มัทธิว 5:29

29ย้อน​จาอั้น​ถ้า​แก่นต๋า​เบื้อง​ขวา​ของ​ต้าน เยียะ​หื้อ​ต้าน​เป๋น​บาป ก็​หื้อ​ควัด​ต๋า​เผิก​นั้น​ขว้าง​ไป​เหีย ย้อน​ว่า​ถ้า​เสีย​อวัยวะ​ไป​อย่าง​นึ่ง ก็​ยัง​ดี​เหลือ​มี​ตึง​เนื้อ​ตึง​ตั๋ว​ครบ​หมด แต่​ต้อง​ตก​หม้อหน้าฮก