Search form

มัทธิว 5:30

30ถ้า​มือ​เบื้อง​ขวา​ของ​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ต้าน​เป๋น​บาป หื้อ​ตัด​มือ​เบื้อง​นั้น​ขว้าง​ไป​เหีย ย้อน​ว่า​ถ้า​เสีย​อวัยวะ​ไป​อย่าง​นึ่ง ก็​ยัง​ดี​เหลือ​มี​ตึง​เนื้อ​ตึง​ตั๋ว​ครบ​หมด​แต่​ต้อง​ถูก​ส่ง​ลง​หม้อหน้าฮก