Search form

มัทธิว 5:32

32แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ป้อจาย​คน​ใด​ละ​เมีย​ย้อน​สาเหตุ​อื่นๆ นอกจาก​ป้อจาย​ไป​เล่นจู๊ ก็​เยียะ​หื้อ​เมีย​ผิด​เรื่อง​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี​เมื่อ​มี​ผัว​ใหม่ ป้อจาย​คน​ใด​ตี้​มา​แต่งงาน​กับ​แม่ญิง​คน​นี้ ก็​ผิด​เรื่อง​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี​เหมือน​กั๋น