Search form

มัทธิว 5:39

39แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า บ่ดี​แก้แค้น​คน​ตี้​เยียะ​ผิด​เยียะ​ฮ้าย​ต่อ​ต้าน ถ้า​ใผ​คน​ใด​ตบ​แก้ม​เผิก​ขวา​ของ​ต้าน ก็​หื้อ​บิ่น​แก้ม​เผิก​ซ้าย​หื้อ​เขา​ตบ​แหม