Search form

มัทธิว 6:1

เรื่อง​ก๋าน​หื้อ​ตาน

1“หละวัง​หื้อ​ดี​เน่อ ห้าม​แต่ง​เยียะ​ความ​ดี​ตัง​ศาสนา เปื้อ​อวด​คน​อื่น​เต้าอั้น ย้อน​ว่า​ถ้า​เยียะ​จาอั้น ต้าน​จะ​บ่ได้​ฮับ​รางวัล​สัก​อย่าง​จาก​พระบิดา​ของ​ต้าน​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์