Search form

มัทธิว 6:14

14ย้อน​ว่า​ถ้า​หมู่​ต้าน​จะ​ยกโต้ษ​หื้อ​คน​ตี้​เยียะ​บ่ดี​แก่​ต้าน พระบิดา​ของ​ต้าน​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​ก็​จะ​โผด​ยกโต้ษ​หื้อ​ต้าน​เหมือน​กั๋น