Search form

มัทธิว 6:16

ก๋าน​สอน​เรื่อง​ถือ​ศีล​อด​อาหาร

16“เมื่อ​ต้าน​ถือ​อด​อาหาร​เตื้อ​ใด​ก็​ต๋าม ห้าม​แป๋ง​หน้าหมอง​ต๋องเศร้า เหมือน​หมู่​คน​หน้า​ซื่อ​ใจ๋​ก๊ด​เยียะ​กั๋น หมู่​เขา​บ่ซ่วย​หน้า​ล้าง​ต๋า บ่หวี​ผม​หื้อ​ผ่อ​เหมือน​บ่สบาย เปื้อ​ใค่​หื้อ​คน​ตังหลาย​หัน​ว่า​เขา​ก่ำลัง​ถือ​ศีล​อด​อาหาร​อยู่ แล้ว​ยกยอ​ปอปั้น​เขา แต่​เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า หมู่​เขา​ได้​ฮับ​รางวัล​เรียบร้อย​แล้ว จะ​บ่มี​รางวัล​จาก​พระเจ้า​เลย