Search form

มัทธิว 6:18

18เปื้อ​จะ​บ่หื้อ​ใผ​ฮู้​เลย​ว่า​ต้าน​ก่ำลัง​ถือ​ศีล​อด​อาหาร​อยู่ แต่​พระบิดา​ผู้​ตี้​ผ่อ​บ่หัน จะ​หัน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ลัก​เยียะ ก็​จะ​หื้อ​รางวัล​แก่​ต้าน