Search form

มัทธิว 6:22

22“แก่นต๋า​เผียบ​เหมือน​โกม​ไฟ​ส่อง​แจ้ง​ใน​ตั๋ว​ของ​คน​เฮา ถ้า​แก่นต๋า​ของ​ต้าน​ดี​ตึง​เนื้อ​ตึง​ตั๋ว​ก็​เป่งแจ้ง​ไป​หมด