Search form

มัทธิว 6:23

23แต่​ถ้า​แก่นต๋า​ของ​ต้าน​บ่ดี​ตึง​เนื้อ​ตึง​ตั๋ว​ก็​มืด​ไป​หมด แล้ว​ถ้า​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​ต้าน​เป่งแจ้ง​แต่​แต๊ๆ เป๋น​ความ​มืด ความ​มืด​นั้น​จะ​มืด​นัก​เหลือ​นั้น​ขนาด​ไหน