Search form

มัทธิว 6:24

24“บ่มี​ใผ​จะ​ฮับ​ใจ๊​เจ้านาย​สอง​คน​พร้อม​กั๋น​ได้ ย้อน​ว่า​เขา​จะ​จัง​นาย​คน​นึ่ง แล้ว​ก็​ฮัก​นาย​แหม​คน​นึ่ง กาว่า​เขา​ก็​จะ​ซื่อสัตย์​กับ​นาย​คน​นึ่ง​แต่​จะ​ดู​ถูก​ดู​แควน​นาย​แหม​คน​นึ่ง เจ้น​เดียว​กั๋น​ต้าน​จะ​ฮับใจ๊​พระเจ้า​แล้ว​จะ​ฮับใจ๊​เงินคำ​พร้อม​กั๋น​บ่ได้