Search form

มัทธิว 6:25

สอน​เรื่อง​ก๋าน​กระวน​กระวาย

25“ย้อน​จาอั้น​เฮา​ขอ​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า บ่ถ้า​ฮ้อนใจ๋​จี้​วี้​จ้อ​หว้อ​เกี่ยวกับ​จีวิต​ว่า จะ​เอา​อะหยัง​มา​กิ๋น เอา​อะหยัง​มา​ดื่ม กาว่า​เป๋น​ห่วง​เรื่อง​ของ​ตั๋ว​ว่า​จะ​เซาะ​หา​เสื้อผ้า​ตี้​ไหน​มา​นุ่ง ย้อน​ว่า​จีวิต​สำคัญ​นัก​เหลือ​ของ​กิ๋น กับ​ตั๋ว​ของ​คน​เฮา​ก็​สำคัญ​นัก​เหลือ​ผ้า​นุ่ง​บ่ใจ้​กา