Search form

มัทธิว 6:30

30ถ้า​พระเจ้า​แต่งหย้อง​ดอก​หญ้า​ต๋ำ​โต้ง​ต๋ำ​นา เซิ่ง​อยู่​ได้​วัน​นี้​วัน​เดียว ตก​แหม​วัน​ก็​จะ​ถูก​ก๋ำปือ​เข้า​ก๋องไฟ จาอั้น​แล้ว​พระองค์​ก็​จะ​แต่งหย้อง​หมู่​ต้าน​นัก​เหลือ​นั้น​แหม โอ หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​หน้อย​แต๊ๆ