Search form

มัทธิว 6:33

33แต่​สิ่ง​ตี้​สำคัญ​ตี้​สุด​สำหรับ​หมู่​ต้าน ก็​คือ​หื้อ​เซาะ​หา​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ก่อน กับ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า แล้ว​พระองค์​จะ​เตื่อม​แถ้ง​สิ่ง​ตี้​จ๋ำเป๋น​ตึง​หมด​นี้​กับ​หมู่​ต้าน