Search form

มัทธิว 6:7

7“แล้ว​ต๋อน​ตี้​ต้าน​อธิษฐาน​อยู่​นั้น ก็​ห้าม​อู้​หลื้ม​เก่า​หลื้ม​ใหม่ เหมือน​คน​ตี้​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​เยียะ​กั๋น ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​กึ๊ด​ว่า​ถ้า​เยียะ​จาอั้น​แล้ว หมู่​เขา​ก็​จะ​ได้​ฮับ​กำตอบ​จาก​ก๋าน​อธิษฐาน​นั้น