Search form

มัทธิว 7:24

กำเผียบ​คน​หลวก​กับ​คน​ง่าว​แป๋ง​เฮือน

24“ย้อน​จาอั้น​กู้​คน​ตี้​ได้ยิน​กำสอน​หมู่​นี้​ของ​เฮา​แล้ว​เยียะ​ตวย ก็​เผียบ​เหมือน​คน​หลวก​แป๋ง​เฮือน​ของ​ตั๋ว เอา​ตี๋น​เสา​เฮือน​จ่อม​หล่อม​ลง​ใน​หิน​เลิ็ก เปื้อ​เอา​หิน​เป๋น​ฐาน​ของ​เฮือน​นั้น