Search form

มัทธิว 7:4

4เป๋น​จาใด​ต้าน​อู้​กับ​หมู่​ปี้น้อง​ของ​ต้าน​ว่า ‘หื้อ​เฮา​เขี่ย​ขี้ฝุ่น​ออก​จาก​ต๋า​ของ​เจ้า​เนาะ’ แต่​ตี้​ไหน​ได้​มี​ไม้​ตึง​ดุ้น​อยู่​ใน​ต๋า​ตั๋ว​เก่า