Search form

มัทธิว 8:10

10เมื่อ​พระเยซู​ได้ยิน​กำ​อู้​กำ​จ๋า​จาอั้น ก็​งืด​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​นายร้อย จึง​อู้​กับ​คน​ตี้​ติดต๋าม​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า เฮา​บ่เกย​ปะ​ใผ​คน​ใด​ใน​ประเทศ​อิสราเอล​ตี้​มี​ความ​เจื้อ​นัก​ขนาด​นี้​มา​ก่อน​เลย