Search form

มัทธิว 8:11

11เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​ฮู้​ว่า จะ​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​มา​จาก​ตัง​วันออก​กับ​ตัง​วันตก เปื้อ​มา​ฮ่วม​กับ​อับราฮัม อิสอัค​ตึง​ยาโคบ​กิ๋น​เลี้ยง​ฉลอง​กั๋น​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์