Search form

มัทธิว 8:14

พระเยซู​ฮักษา​คน​จ๋ำนวน​นัก

14เมื่อ​พระเยซู​เข้า​ไป​ใน​เฮือน​ของ​เปโตร ก็​หัน​แม่​เมีย​ของ​เขา​บ่สบาย​เป๋น​ไข้​นอน​อยู่