Search form

มัทธิว 8:16

16เมื่อแลง​วัน​นั้น​หมู่​คน​ปา​กั๋น​เอา​หลาย​คน​ตี้​โดน​ผี​เข้า​มา​หา​พระเยซู พระองค์​ก็​ใจ๊​กำ​อู้​ขับ​ไล่​ผี​หื้อ​ออก​จาก​คน​หมู่​นั้น แล้ว​ยัง​ได้​ฮักษา​คน​เจ็บป่วย​กู้​คน​หื้อ​หาย​ตวย