Search form

มัทธิว 8:17

17สิ่ง​ตี้​ได้​เกิด​ขึ้น​นี้​ก็​เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​อู้​ไว้​ว่า

“พระองค์​ได้​ฮับ​เอา​ความ​เจ็บป่วย​ของ​หมู่​เฮา​ไป​เหีย

กับ​แบก​พยาธิ ของ​เฮา​ไว้”