Search form

มัทธิว 8:19

19ต๋อน​นั้น​มี​ธรรมาจ๋ารย์​คน​นึ่ง เข้า​มา​อู้​กับ​พระองค์​ว่า “ต้าน​อาจ๋ารย์ ต้าน​ไป​ตาง​ใด ข้าพเจ้า​ขอ​ตวย​ต้าน​ไป​ตาง​นั้น”