Search form

มัทธิว 8:2

2ต๋อน​นั้น​มี​คน​นึ่ง​เป๋น​ขี้ตู้ด มา​คุกเข่า​ไหว้​ต่อ​หน้า​พระองค์ อู้​ว่า “พระองค์​เจ้า​ข้า ถ้า​พระองค์​ใค่​จ้วย​ข้าพเจ้า​หื้อ​หาย ข้าพเจ้า​ก็​จะ​หาย​แน่ๆ”