Search form

มัทธิว 8:26

26พระเยซู​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “กั๋ว​เยียะ​หยัง มี​ความ​เจื้อ​หน้อย​แต๊ๆ” แล้ว​พระองค์​ก็​ลุก​ขึ้น​มา​ห้าม​ลมหลวง​ตึง​คลื่น​ใหญ่ แล้ว​ลม​กับ​คลื่น​ก็​หยุด​เลย