Search form

มัทธิว 8:29

29ป้อจาย​สอง​คน​นั้น​เอ็ก​ปั๊ด​ใส่​พระเยซู​ว่า “ต้าน​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า มา​ยุ่ง​กับ​หมู่​เฮา​เยียะ​หยัง ต้าน​ต้องก๋าน​มา​ทรมาน​หมู่​เฮา​ก่อน​เวลา​ตี้​พระเจ้า​ก๋ำหนด​ไว้​แล้ว​จาอั้น​กา”