Search form

มัทธิว 8:34

34คน​ตึง​เมือง​นั้น​ก็​ปา​กั๋น​ออก​มา​หา​พระเยซู เมื่อ​ปะ​พระองค์​แล้ว ก็​ปา​กั๋น​อ้อนวอน​ขอ​หื้อ​พระองค์​ออก​ไป​จาก​เขตแดน​ของ​หมู่​เขา​เหีย