Search form

มัทธิว 8:5

ก๋าน​ฮักษา​คน​ฮับใจ๊​นายร้อย​ทหาร​โรมัน

5ต๋อน​ตี้​พระเยซู​เตียว​เข้า​ไป​ใน​เมือง​คาเปอรนาอุม มี​นายร้อย​ทหาร​โรมัน​คน​นึ่ง​เข้า​มา​อ้อนวอน เปื้อ​ขอ​ความ​จ้วยเหลือ​จาก​พระองค์