Search form

มัทธิว 9:10

10ต๋อน​ตี้​พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​กิ๋น​ข้าว​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​มัทธิว คน​เก็บ​ภาษี​กับ​คน​บาป​หลาย​คน​ก็​เข้า​มา​ฮ่วม​กิ๋น​ข้าว​ตวย