Search form

มัทธิว 9:11

11เมื่อ​หมู่​ฟาริสี​หัน​จาอั้น ก็​อู้​กับ​หมู่​สาวก​ของ​พระเยซู​ว่า “เป๋น​จาใด​อาจ๋ารย์​ของ​หมู่​ต้าน มา​นั่ง​กิ๋น​ข้าว​ฮ่วม​กับ​คน​เก็บ​ภาษี​ตึง​คน​บาป​จาอั้น”