Search form

มัทธิว 9:18

พระเยซู​จ้วย​จีวิต​หละอ่อน​กับ​ฮักษา​แม่ญิง​เป๋น​เลือด​ตก​บ่หยุด

18ต๋อน​ตี้​พระเยซู​ก่ำลัง​อู้​กำ​เผียบ​อยู่​นั้น ก็​มี​นาย​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว​คน​นึ่ง เข้า​มา​คุกเข่า​ไหว้​ต่อ​หน้า​พระองค์​อู้​ว่า “ลูกสาว​ของ​ข้าพเจ้า​ต๋าย​บ่ปอ​เมิน​มา​นี่ ขอ​พระองค์​โผด​ไป​วาง​มือ​บน​ตั๋ว​ของ​เขา ลูกสาว​ของ​ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ปิ๊ก​เป๋น​ขึ้น​มา​แหม​ใหม่”