Search form

มัทธิว 9:20

20ต๋อน​นั้น​ก็​มี​แม่ญิง​คน​นึ่ง​เป๋น​โรค​เลือด​ตก​บ่หยุด​มา​สิบ​สอง​ปี๋​แล้ว ตุ๊ก​ทรมาน​เหลือ​ขนาด แม่ญิง​คน​นี้​ลักมอบ​มา​ตัง​หลัง​พระเยซู แล้ว​ก็​หยุบ​ตี๋น​เสื้อ​คุม​ของ​พระองค์