Search form

มัทธิว 9:27

พระเยซู​ฮักษา​คน​ต๋าบอด

27เมื่อ​พระเยซู​ออก​มา​จาก​เฮือน​ของ​นาย​ธรรมศาลา ก็​มี​คน​ต๋า​บอด​สอง​คน​ตวย​มา ฮ้อง​เอิ้น​เสียง​ดัง​ว่า “ต้าน​ผู้​เป๋น​บุตร​ของ​กษัตริย์​ดาวิด เหย ขอ​โผด​อินดู​หมู่​เฮา​ตวย​เต๊อะ”