Search form

มัทธิว 9:32

พระเยซู​ฮักษา​คน​เป๋น​ใบ้

32ต๋อน​ตี้​ป้อจาย​ตี้​หาย​ต๋า​บอด​สอง​คน​นั้น​ออก​ไป​จาก​ตี้​หั้น มี​คน​ปา​ป้อจาย​ตี้​โดน​ผี​เข้า​มา​หา​พระเยซู ผี​ได้​เยียะ​หื้อ​เขา​เป๋น​ใบ้