Search form

มัทธิว 9:35

พระเยซู​อู้​เรื่อง​จ้วย​กั๋น​นำ​คน​มา​เจื้อ

35พระเยซู​เตียว​ตาง​ไป​ใคว่​กู้​เมือง ตึง​กู้​หมู่​บ้าน แล้ว​สั่ง​สอน​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว กับ​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า ก็​ฮักษา​พยาธิ​ตึง​ก๋าน​เจ็บป่วย​ต่างๆ หื้อ​คน​ตังหลาย​หาย​ตวย