Search form

มัทธิว 9:8

8เมื่อ​จาว​บ้าน​จาว​เมือง​หัน​จาอั้น กู้​คน​ก็​เก๋งกั๋ว แล้ว​ปา​กั๋น​สรรเสริญ​พระเจ้า ตี้​ยอม​หื้อ​คน​มี​สิทธิ​อำนาจ​เยียะ​จาอั้น​ได้​ตวย