Search form

มัทธิว 9:9

พระเยซู​ฮ้อง​มัทธิว​เป๋น​สาวก

9เมื่อ​พระเยซู​ออก​จาก​ตี้​หั้น​มา​แล้ว ก็​หัน​ป้อจาย​คน​นึ่ง​จื้อ​มัทธิว​นั่ง​อยู่​ตี้​ด่าน​เก็บ​ภาษี พระองค์​บอก​เขา​ว่า “ตวย​เฮา​มา​เต๊อะ” มัทธิว​ก็​ลุก​ขึ้น​ตวย​พระองค์​ไป