Search form

ฟีลิปปี 1:10

10เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​สามารถ​ฮู้​ว่า​ควร​จะ​เยียะ​ตั๋ว​จาใด​ตี้​จะ​ดี​ตี้สุด เปื้อ​ต้าน​จะ​เป๋น​คน​บริสุทธิ์ กับ​บ่มี​ความ​ผิด จ๋น​แผว​วัน​ตี้​พระคริสต์​จะ​ปิ๊ก​มา