Search form

ฟีลิปปี 1:17

17แต่​แหม​หมู่​นั้น​บอก​เรื่อง​พระคริสต์​ย้อน​แก่งแย่ง​ชิงดี​กั๋น บ่ใจ๊​ย้อน​ใจ๋​ซื่อ ตั้งใจ๋​จะ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​ความ​ตุ๊ก​นัก​ขึ้น​ต๋อน​ตี้​อยู่​ใน​คอก